tamimachnai@hotmail.com

(972) - 54 - 6635984

Israel

skype: tamimachnai

Contact Us

מטרת התכנית:

לחשוף את המשתתפים ולהעשיר בידע בנושא המוזיקה הישראלית וסגנונות מוזיקליים שונים כגון: מוזיקה ים תיכונית, מוזיקת ראפ, מוזיקה דתית, תופעת ה"קולולם", מוזיקת פולק ועוד ועוד.

המשתתפים יחשפו לחומר עכשווי ורלוונטי וילמדו להכיר מקרוב הן סגנונות עכשוויים, הן יוצרים עכשוויים ורלוונטיים והן השפעות חברתיות וביטויים תרבותיים הבאים לביטוי במגמות המוזיקליות בארץ. המאפיינים יילמדו דרך דוגמאות והאזנה/ צפייה. 

כל מפגש יוקדש למגמה ו/או סגנון במוזיקה הישראלית העכשווית ,יוקרנו קטעים  אותם ננתח בכיתה הן מבחינת סגנון, רקע והשפעות והן מבחינת מגמות חברתיות ותרבותיות בישראל.

מגמות וזרמים עכשוויים במוסיקה הישראלית הפופולרית

הרצאת-מצגת דינמית או סדרת מפגשים

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon