tamimachnai@hotmail.com

(972) - 54 - 6635984

Israel

skype: tamimachnai

Contact Us

מטרת התכנית:

למקד את הקשרים המוזיקליים, ההשפעות וקווי הדמיון בין שתי התרבויות לאורך ההיסטוריה.

המשתתפים ילמדו, תוך השתתפות פעילה, על הסולמות והמנגינות האופייניים, מקצבים וסגנונות הביצוע של המוזיקה הערבית ומערכת המקאם.

 

יוצגו דגימות מוזיקה יהודית וערבית, עתיקות ועכשוויות והמשתתפים יחוו את הדמיון והאופן בו משתלבים העקרונות האמנותיים והמוזיקליים ברפרטואר של שתי התרבויות, בעבר ובהווה.

 

ההרצאה מקנה תובנות משמעותיות על העבר וההווה העשיר של שתי התרבויות באמצעות פריזמה מוזיקלית, המעשירה ומרחיבה את הבנתם ומודעותם של המשתתפים בתחומים כגון כבוד בין-דתי, נקודות מחלוקת, ורב-תרבותית בכללותה.

קשרים וצמתים

בין המוסיקה של האיסלם 

והמוסיקה היהודית לאורך ההסטוריה

 הרצאת-מצגת דינמית חד פעמית

או סדרת מפגשים, לבחירה

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon