tamimachnai@hotmail.com

(972) - 54 - 6635984

Israel

skype: tamimachnai

Contact Us

עברית במנגינה

על החיבור שבין המוזיקה לבין הוראת השפה העברית

* For Info in English click here

כולם אוהבים מוזיקה. מעטים המורים, ומורי שפה במיוחד, שנמנעים משימוש במוסיקה בשיעור. למוסיקה יתרונות רבים בכיתה והשימוש בה לכאורה פשוט. אך לא כך הדבר. כאשר משוחחים עם מורים, או עורכים תצפיות בשיעורים, קל לראות כי מורים רבים מסתפקים בהאזנה פעם או פעמיים לשיר, קריאה משותפת של מילותיו, ולעיתים מעט עבודה לשונית. חשוב לדעת כי סוג כזה של תירגול, אולי יעיל אך בפירוש אינו מספק ואינו מנצל את כל מה שהמוזיקה יכולה לתרום.

החיבור בין המוזיקה לבין הוראת העברית- אך טבעי הוא. המוזיקה תומכת בהוראת השפה מעצם הווייתה- השימוש במוזיקה עובד על מיומנויות שונות, מאפשר חשיפה לשפה טבעית יותר, מחבר לתרבות של השפה, מאפשר להכניס כלים אומנותיים לשפה והרבה ביטוי אישי. השימוש בשפה, מחזק את המוזיקה מאחר ומאפשר להעמיק את ההבנה בעזרת טקסטים אותנטיים יותר, להטמיע (ולאחר מכן, בשאיפה גם לאפשר הפקה ושימוש) בשפע של מבעים, ביטויים, תבניות ואוצר מילים במשלבים שונים, לימוד וחיזוק מבנים לשוניים ועוד.

מטרות התוכנית

1.       לחשוף את המורים, להעשיר ולחזק את הידע הקיים אצלם בנושא המוזיקה הישראלית  - הסוגות המוסיקליות השונות כגון: מוזיקה ים תיכונית,ראפ ישראלי, מוזיקה יהודית לגווניה, תופעת הקולולם, ועוד. המורים יחשפו הן ליצירות  עכשוויות ורלוונטיות, ליוצרים עכשווים ורלוונטיים והן להשפעות חברתיות וביטויים תרבותיים. 

בעזרת  חשיפה, האזנה וצפיה, שיתוף ולמידה הדדית, האזנה מודרכת, שימוש בתכנים שיעלו מן הקבוצה והמשתתפים עצמם ועוד,  ננסה לבחון וליצור דרכים יעילות לשילוב הרבה יותר מוזיקה בתוכנית הלימודים. השימוש במוזיקה מאפשר גיוון במיומנויות למידה, העשרת ארגז הכלים של המורים, חיבור בין העולם האישי של המורים לבין עולמם המקצועי ועוד.

אני מאמינה כי כל זה יחד יוביל למיקסום תהליכי הלמידה בכיתה ולהעלאת השימוש במוסיקה בשיעורי שפה.

 מה אני מציעה

אני מציעה השתלמות (מבוססת ברובה על עבודה סדנאית והתנסות) במהלכה כל מורה תיצור לעצמה ארגז כלים אישי ובו שירון (10-12 שירים) המתאים לה ולכיתתה, הכרות עם סוגי מוזיקה ויוצרים עכשווים, כלי עבודה, תרגילים, רעיונות אופרטיביים לפעילות המשלבות מוסיקה ישראלית בתהליך הלמידה ועוד. ברשותינו מגוון כלים ונושאים המשלבים בין הוראת עברית לבין שימוש במוסיקה ישראלית.

 כל השתלמות תיבנה מול רכזת/מנהלת התכנית ותותאם לצרכיה למען מיקסום תהליכי ההוראה והלמידה של המקום.

ארגז הכלים בצד המוזיקלי כולל ידע כגון:

       כיצד לגלות את הקול( למורה ולתלמיד), כיצד להשתמש נכון בקול, כיצד להתגבר על אתגרים כמו מבוכה( הן של המורה והן של התלמיד), כיצד לעבוד ווקאלית על טקסט, תרגילים פשוטים וטובים לפיתוח קול/שימוש נכון בקול, תרגילים בנוכחות בימתית/הופעתית ועוד.

      הנגשת שיר ברמה מוזיקלית תעסוק במספר רעיונות כגון תווים, תיבות, פעמה (קצב), סולם/טון, מה מתאים יותר ומתאים פחות בבחירת רפרטואר( מבחינת גיל ), וכד'.

      כל שיעור יכלול תרגילי חימום קוליים, עבודה מותאמת על טכניקה, תרגילים מעולם הפרפורמנס והתיאטרון וכו'. הכיתה תשמש כמעבדה, המורים ילמדו להציג בפני את הבחירות שלהם ואני אעבוד איתם למול הכיתה (כאשר ידגימו כיצד הם מלמדים שיר) על כל מרכיבי האינטגרציה והנוכחות המוזיקלית.

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon